Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu thi công xây dựng năm 2020

(02/12/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256. 3812906;    Fax: 056.3827526

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây sơn, điểm kho Dự trữ bình Nghi :Ốp tôn đầu hồi kho K1; thay mái tôn kho K1;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

2.656.000

2.656.000

Công ty CP quản lý dự án và chi phí đầu tư -AFO

Quyết định số                                 535/QĐ-CDTNB   ngày       27/11/2020

Trọn gói

20 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: