Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp

(03/12/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3822602; 0256.3812906.           Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp;

3. Quyết định số 527/QĐ-CDTNB, ngày 27/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng

487.970.000

NSNN và nguồn tạm ứng từ tiết kiệm phí tại Tổng cục

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2020

Trọn gói

20 ngày

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán xây dựng

71.718.000

NSNN và nguồn tạm ứng từ tiết kiệm phí tại Tổng cục

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2020

Trọn gói

15 ngày

3

Khảo sát địa hình

29.954.000

NSNN và nguồn tạm ứng từ tiết kiệm phí tại Tổng cục

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2020

Trọn gói

15 ngày

4

Khảo sát địa chất

100.000.000

NSNN và nguồn tạm ứng từ tiết kiệm phí tại Tổng cục

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2020

Trọn gói

15 ngày

 Các tin đã đưa ngày: