Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát đo đạc địa hình công trình cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp

(03/12/2020)

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256. 3812906;    Fax: 056.3827526

2. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu khảo sát đo đạc địa hình

Chỉ định thầu rút gọn

29.954.000

29.954.000

Công ty TNHH TV đầu tư trắc địa và Môi trường VN039

Quyết định số                                 528/QĐ-CDTNB   ngày       27/11/2020

Trọn gói

15 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: