Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ kho Lim & nhà VS, cầu bê tông vùng kho Suối Hoa

(02/12/2020)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn.

Địa chỉ: TT Lim – huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223837392.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

“Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ kho Lim & nhà VS, cầu bê tông vùng kho Suối Hoa – Chi cục DTNN Tiên Sơn”

Chỉ định thầu rút gọn

37.920.000

37.920.000

Công ty cổ phần xây dựng VINA

DELTA

Quyết định số 48/QĐ-CCDTTS ngày 01/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Tiên Sơn

Trọn gói

15 ngày

 Các tin đã đưa ngày: