Chi cục DTNN Sơn La thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp 1.458.125,7 kg gạo xuất kho hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

(02/12/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km 9, Phường chiềng Sinh, TP Sơn la

- Điện thoại: 02123.873.282

- Fax: 02123.873.282

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 1.458.125,7 kg gạo xuất kho hỗ trợ công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp 1.458.125,7 kg gạo xuất kho hỗ trợ công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tham gia thực hiện của cộng đồng

153.103.198 đồng

Lường Văn Nhượng

153.103.198 đồng

Quyết định số 171/QĐ-CCDTSL ngày 1/12/2020 của Chi cục DTN Sơn La

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: