Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo mái tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

(27/11/2020)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo mái tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

24.004.000

24.004.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại HTC

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 316/QĐ-CDTNTB ngày 06/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 320/QĐ-CDTNTB ngày 06/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo mái tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình

 

 

 

Chỉ định thầu

 

 

822.066.000

822.066.000

Công ty TNHH xây dựng thương mại Hiền Tài

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 344/QĐ-CDTNTB ngày 25/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

4

Gói thầu số 2: Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

2.000.000

2.000.000

Công ty cổ phần quản lý dự án và chi phí đầu tư - AFO

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số 331/QĐ-CDTNTB ngày 17/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

5

Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

27.004.000

27.004.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 345/QĐ-

CDTNTB  ngày 25/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

6

Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

2.466.000

2.466.000

Công ty bảo hiểm Toàn Cầu Nam Trung Bộ

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 346/QĐ-

CDTNTB  ngày 25/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: