Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, trần kho tiệp 1 điểm kho Hòa Bình – Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

(27/11/2020)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Trang thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo, trần kho tiệp 1 điểm kho Hòa Bình – Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên  

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

20.007.000

20.007.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại HTC

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 315/QĐ-CDTNTB ngày 06/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 319/QĐ-CDTNTB ngày 10/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo, trần kho tiệp 1 điểm kho Hòa Bình

 

 

 

Chỉ định thầu

 

 

685.187.000

685.187.000

Công ty TNHH xây dựng thương mại Hiền Tài

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 339/QĐ-CDTNTB ngày 25/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

4

Gói thầu xây lắp số 2: Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

2.000.000

2.000.000

Công ty cổ phần quản lý dự án và chi phí đầu tư - AFO

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số 330/QĐ-CDTNTB ngày 17/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

5

Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

20.508.000

20.508.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 340/QĐ-

CDTNTB  ngày 25/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: