Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho; Chống tốc mái và chống dột 03 nhà kho I2, I3, I4; Sửa chữa các cửa kho K1, K11

(27/11/2020)

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Sửa chữa hệ thống PCCC, kho I2, I3, I4, K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho; Chống tốc mái và chống dột 03 nhà kho I2, I3, I4; Sửa chữa các cửa kho K1, K11.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 302/QĐ-CDTTNB ngày 26/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa hệ thống PCCC, kho I2, I3, I4, K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho; Chống tốc mái và chống dột 03 nhà kho I2, I3, I4; Sửa chữa các cửa kho K1, K11.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 149.100.176  đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Thi công Sửa chữa hệ thống PCCC, kho I2, I3, I4, K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

133.501.354

 Ngân sách Nhà nước năm 2020 (phí nhập, xuất hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện).

   Chỉ định thầu rút gọn (quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

 Tháng 11/2020

 Trọn gói

  15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá trị các gói thầu

133.501.354

                      

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: