Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ I năm học 2020-2021

(23/11/2020)

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081; 

E-mail: hanamninh@dtqg.gov.vn

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ I năm học 2020-2021.

 

B. Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ I năm học 2020-2021

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh đã lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thu là đơn vị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ I năm học 2020-2021 theo Quyết định 535/QĐ-TCDT ngày 01/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 và Văn bản số 757/UBND-VP5 ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình./.Các tin đã đưa ngày: