Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCKTKT, tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán công trình Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai

(20/11/2020)

Công trình: Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai - Cục DTNN khu vực Hà Nội.

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 36 ngõ 1, Phan Đình Giót,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 043.8643017; Email: nguyenvanthao@gdsr.gov.vn

2. Tên công trình: Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai - Cục DTNN khu vực Hà Nội.

3. Quyết định số 377/QĐ-CDTHN ngày 30/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 378/QĐ-CDTHN ngày 30/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chỉ định thầu rút gọn

5.500.000

5.500.000

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nôi-UAC

Quyết định số 377/QĐ-CDTHN   ngày 30/10/2020

Trọn gói

5 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

2

Thẩm tra thiết kế, dự toán

Chỉ định thầu rút gọn

4.400.000

4.400.000

Công ty cổ phần  TASCON Việt Nam

Quyết định số 378/QĐ-CDTHN   ngày 30/10/2020

Trọn gói

3 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 

Tổng cộng

 

9.900.000

9.900.000

 

 

 

 

(Bằng chữ: Chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).Các tin đã đưa ngày: