Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 606,57 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đợt 2

(18/11/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 606,57 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đợt 2.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 606,57 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đợt 2.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

243.652.000

NSNN

18/11/2020

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 

2. Yêu cầu báo giá

- Thời gian phát hành báo giá: Từ ngày 18/11/2020 đến trước 09 giờ 00 ngày 20/11/2020.

- Địa chỉ phát hành: số 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Đúng 09 giờ 00 ngày 20/11/2020.Các tin đã đưa ngày: