Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theoQuyết định số 499/QĐ-CDTNB ngày 13/11/2020

(18/11/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Chỉ định thầu rút gọn

11.813.000

11.813.000

Công ty TNHH Kiến Việt Thành

Quyết định số                             

499/QĐ-CDTNB   ngày      13/11/2020

Trọn gói

15 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: