Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm tra thiết kế , dự toán xây dựng công trình Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, điểm kho dự trữ Bình Nghi: Ốp tôn đầu hồi kho K1; thay mái tôn kho K

(18/11/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Thẩm tra thiết kế , dự toán xây dựng công trình Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, điểm kho dự trữ Bình Nghi: Ốp tôn đầu hồi kho K1; thay mái tôn kho K;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thẩm tra thiết kế, dự toán

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH TVXD B.K

Quyết định số                                        

     498/QĐ-CDTNB   ngày 13  /11/2020

Trọn gói

15 ngày

( Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: