Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn: Sơn toàn bộ tường trong, ngoài, trụ, xà, trần; Sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ

(17/11/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812947.                 Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn: Sơn toàn bộ tường trong, ngoài, trụ, xà, trần; Sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

11.813.000

NSNN năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV, năm 2020

Trọn gói

15 ngày

2

Thẩm tra thiết kế, Dự toán

4.000.000

NSNN năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV, năm 2020

Trọn gói

15 ngày

 Các tin đã đưa ngày: