Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 718.815 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2020- 2021

(17/11/2020)

A. Thông tin chung:

 Tên đơn vị thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn;

- Địa chỉ: Số 186, Đ. Quang Trung, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073.874.968 - Fax: 02073.874.959

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu vận chuyển

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Đơn vị được lựa chọn

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 718.815 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2020- 2021

Lựa chọn nhà thầu theo Quy định tại Khoản 2, điều 13, Thông tư 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính

165.960.900

162.277.000

Nguồn hoạt động DTQG năm 2020

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang

(Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, H. Hàm Yên, T. Tuyên Quang)

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đến hết ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: