Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 tại Chi cục DTNN Bình Dương

(05/11/2020)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Số TBMT

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

 

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 tại Chi cục DTNN Bình Dương

2020

1024

168-00

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

143.639.050

142.875.012

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Everest

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 55 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

Quyết định số 252/QĐ-CDTĐNB ngày 04/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: