Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, nạp ga hệ thống điều hòa

(04/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

- Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - TP. Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 614/QĐ-CDTHB ngày 03/11/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

5. Tổng mức đầu tư: 74.778.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bảo dưỡng, sửa chữa, nạp ga hệ thống điều hòa tại Văn phòng Cục DTNNKV Hà Bắc

74.778.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 04/11/2020

Trọn gói

Trong tháng 11năm 2020

 Các tin đã đưa ngày: