Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác xuất 800.000 kg gạo nhập kho DTQG năm 2019

(04/11/2020)

 

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác xuất 800.000 kg gạo nhập kho DTQG năm 2019.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác xuất 800.000 kg gạo nhập kho DTQG năm 2019.

3. Giá gói thầu: 68.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu đồng)

4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 68.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu đồng)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu:

Tổ bốc vác xã Tân Thịnh – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định do Ông Phan Viết Tỉnh làm tổ trưởng.

Địa chỉ: Xã Tân Thịnh – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định.

7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến hết ngày 26/11/2020.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 27/QĐ-CCDTLN ngày 03/11/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác xuất 800.000 kg gạo nhập kho DTQG năm 2019” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: