Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vác xếp xuất bán thóc dự trữ quốc gia kế hoạch bán đổi hàng năm 2020

(04/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu phố 5- Phường Vân Cơ - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3952169    Fax: 0210.3991285

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vác xếp xuất bán thóc dự trữ quốc gia kế hoạch bán đổi hàng năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc bốc vác xuất bán thóc dự trữ quốc gia kế thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

28.750.000

28.750.000

Ông Lê Minh Hợp 

Quyết định phê duyệt số 152/QĐ-CCDTVT ngày 04/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với  toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/11/2020

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Địa chỉ: Xã Mỹ Lương - Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

          2. Bà Đặng Thị Thu Hiền - Địa chỉ : Phường Thọ Sơn – Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: