Chi cục DTNN Đồng Hới thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình vùng bị thiên tai, mưa lũ

(03/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý -T.P Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại/Fax/E-mail: Điện thoại 0232.3836208;   Fax: 0232. 3835436

2. Tên gói thầu:  Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình vùng bị thiên tai, mưa lũ.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 126/QĐ-CCDTĐH ngày 30/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

     5. Tổng mức chi phí: 160.550.000 đồng.

 

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân tỉnh Quảng Bình vùng bị thiên tai, mưa lũ.

- Giá gói thầu: 160.550.000 đồng.

Bằng chữ: (Một trăm sáu mươi triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.)

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN – Phí xuất năm 2020

- Hình thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn

- Thời gian: Ngày 03/11/2020.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2020.Các tin đã đưa ngày: