Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất kho

(02/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

- Địa chỉ: Xã Trung Lương – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3 860 163

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất thóc ĐX năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 03/QĐ-CCDTNNBL ngày 30/10/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu

 ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000kg thóc ĐX 2018 xuất kho” thuộc dự toán ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất kho ” do Chi Cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

5. Tổng mức đầu tư: 77.280.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất kho

77.280.000

 

NSNN – Phí xuất năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày    30/10/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày  15/11/2020


 Các tin đã đưa ngày: