Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 810 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất bổ sung hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ

(03/11/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3512140; Fax: 0232.3511698;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 810 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất bổ sung hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 39/QĐ-CCDTQT ngày 02/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 810 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất bổ sung hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 810 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất bổ sung hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ

76.950.000

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 03/11/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến hết ngày 15/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: