Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất kho năm 2020

(03/11/2020)

 

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất  kho năm 2020

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất kho năm 2020

3. Giá gói thầu::77.280.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Bẩy mươi bẩy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

4. Giá trúng thầu:77.280.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Bẩy mươi bẩy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu: Bà Nguyễn Thị Kim – Tổ trưởng tổ bốc vác. Địa chỉ: Đường Trần Thị Phúc –p. Trần Hưng Đạo – TP Phủ Lý  - Hà Nam

7. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 09/QĐ-CCDTBL ngày 03/11/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 920.000 kg thóc ĐX 2018 xuất kho năm 2020” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: