Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác xuất bán thóc dự trữ quốc gia kế thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2020

(03/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch bốc vác xuất bán thóc dự trữ quốc gia kế thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc bốc vác xuất bán thóc dự trữ quốc gia kế thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

44.000.000

44.000.000

Bà Kiều Tùng Ánh

Quyết định phê duyệt số 34/QĐ-CCDTVP ngày 03/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/11/2020.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Ông Lê Minh Hợp – Địa chỉ: Thượng Trưng – Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên - Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: