Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập Phao tròn cứu sinh năm 2020

(30/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa phong-huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập Phao tròn cứu sinh năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng

thầu

Nhà trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập Phao tròn cứu sinh năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

72.000.000

đồng

(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

72.000.000

đồng

(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 63/QĐ-CCDTHV ngày 26/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

Trọn gói, không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện

Đến hết ngày 31/10/2020

 Các tin đã đưa ngày: