Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C) – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

(30/10/2020)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C) – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

Gói thầu xây lắp số 2: Phòng chống mối kho lương thực

 

Chỉ định thầu

237.985.930

237.800.000

Công ty cổ phần truyền thông và nội dung số Toàn Cầu

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

Quyết định số 299/QĐ-CDTNTB ngày 29/10/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: