Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 750.000 kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020

(29/10/2020)

Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

Địa chỉ: Thôn Văn Xá – Xã Đức Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226. 3879755.

Đề nghị Cục công nghệ thông tin đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 750.000 kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 750.000 kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020.

3. Giá gói thầu: 62.250.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 62.250.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu:

Ông Vũ Văn Thạo                   Tổ trưởng tổ bốc vác

Địa chỉ: Phường Duy Hải , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 04/12/2020.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 48/QĐ-CCDTLN ngày 29/10/2020 Về việc chỉ định tổ bốc vác gạo xuất kho “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 750.000 kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: