Chi cục DTNN Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất 999,954 tấn gạo nhập năm 2019

(27/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu lựa chọn đơn vị bốc xếp xuất 999,954 tấn gạo nhập năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên các phần thầu của gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá của gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị bốc xếp xuất 999,954 tấn gạo nhập năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

99.995.400 đồng

99.995.400 đồng

Nguyễn Văn Vĩ

Quyết định số: 46/QĐ-CCDTKA ngày 27/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

Hợp đồng trọn gói

 

Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 25/12/2020

 Các tin đã đưa ngày: