Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ tỉnh Quảng Nam năm 2020

(26/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên hợp đồng: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ tỉnh Quảng Nam năm 2020.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn đơn vị:

Tên hợp đồng

Hình thức lựa chọn đơn vị

Giá trị hợp đồng

Giá trúng hợp đồng

 

Đơn vị trúng hợp đồng

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ tỉnh Quảng Nam năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

65.000.000

đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

65.000.000

đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn Địa chỉ: xã Điện Hồng – Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 60/QĐ-CCDTHV ngày 22/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

Theo đơn giá cố định, không thay đổi đơn giá trong suốt quá trình thực hiện

Trước ngày 31/10/2020

 

 


 Các tin đã đưa ngày: