Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng gói thầu số 2 công trình Cải tạo, nâng cấp kho Dự trữ lương thực Tam Điệp (kho số 1C)

(26/10/2020)

1. Tên gói thầu số 2: Thi công lắp đặt hạng mục PCCC Công trình

- Loại gói thầu:  Xây lắp

- Giá gói thầu: 593.434.467 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi ba triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; hệ thống nước chữa cháy vách tường; hệ thống bình chữa cháy di động, bình chữa cháy xách tay các loại; hệ thống nội quy, tiêu lệnh PCCC; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ lối thoát nạn.

         - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kho Dự trữ lương thực Tam Điệp (kho số 1C) thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

3. Nguồn vốn: NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 26/10/2020 đến 14h00 ngày 03/11/2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 8.900.000 đồng (Tám triệu chín trăm nghìn đồng).

- Thời gian của bảo đảm dự thầu là: 120 ngày kể từ ngày 03/11/2020.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định.

11. Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 03/11/2020.

12. Thời điểm mở thầu: 14h – 16h ngày 03/11/2020.Các tin đã đưa ngày: