Chi cục DTNN Đông Anh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ xuất 1.370.060 tấn gạo Miền Nam năm 2019

(23/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Địa chỉ: Xã Việt Hùng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 388 32470                       Fax: (024) 388 3247

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 1.370.060 tấn gạo Miền Nam năm 2019

 

B. Nội dung chính về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa trọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  1.370.060 tấn gạo  Miền Nam  năm 2019 xuất kho

 

126.045.500 đồng

(Một trăm hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, năm trăm đồng chẵn)

Ngân sách nhà nước cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

- Trong giờ hành chính từ ngày 23/10/2020 đến ngày 31/10/2020

- Thời gian nhận báo giá từ 15h00 ngày 23/10/2020 đến trước 14h00 ngày 29/10/ 2020

Quyết định số 48/QĐ -CCĐA ngày 23/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 28/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: