Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ

(23/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Chỉ định thầu rút gọn

46.550.000

46.550.000

Trần Thị Nguyệt

Quyết định số 31/QĐ-CCDTQT ngày 22/10/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đến hết ngày 31/10/2020

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1.  Cửa hàng Lê Thị Bích Vân  (Lý do: Giá gói thầu cao) 

2.2.  Cửa hàng Nguyễn Thị Lập  (Lý do: Giá gói thầu cao)Các tin đã đưa ngày: