Chi cục DTNN Từ Liêm thông báo mời cung cấp dịch vụ bốc xếp 855.022 kg gạo xuất kho kế hoạch năm 2020

(23/10/2020)

 

A, Thông tin chung:

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trại Gà - P. Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

- Điện thoại: 0243.7640725           Fax: 0243.7640725

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 26/QĐ - CCTL ngày 22/10/2020 của Chi cục DTNN Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất  kho kế hoạch năm 2020.

B, Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời nhận Báo giá

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  gạo xuất kho   năm 2020

81.227.090(VBC: Tám mươi mốt triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn không trăm chín mươi đồng)

  Ngân sách nhà nước cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

8 giờ 30 ngày 23/10/2020 đến trước 9g ngày 30/10/2020

 Trọn gói giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 28/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: