Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán 400.000 kg thóc tẻ nhập kho 2018

(23/10/2020)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán 400.000 kg thóc tẻ nhập kho năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

29.600.000

(Hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

29.600.000

(Hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

Ông Phạm Văn Thạnh (Xã Việt Cường - Yên Mỹ - Hưng Yên)

Quyết định số: 32

/QĐ-CCDTGL ngày 23/10/2020 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: