Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ Long An

(07/10/2020)

1. Tên gói thầu: Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ Long An.

2. Giá gói thầu: 99.700.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, bảy  trăm ngàn đồng).

3. Giá trúng thầu: 99.700.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, bảy  trăm ngàn đồng).

4. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHONG

5. Loại hợp đồng: Trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

7. Quyết định số: 175/QĐ-CDTHCM ngày 05/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ Long An.Các tin đã đưa ngày: