Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê nhân công bốc xếp xuất bán 500 tấn thóc DTQG theo chỉ tiêu năm 2020

(08/10/2020)

 

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

2/ Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức TP. Hà Nội.

3/ Điện thoại: 02433.734.126

4/ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Hoạt động quản lý quỹ DTQG - KP hoạt động không thường xuyên)

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Cháy (Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội)

II/ Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Nhà thầu trúng thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nhà thầu

 trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê nhân công bốc xếp xuất bán 500 tấn thóc DTQG theo chỉ tiêu năm 2020

Chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt

45.000.000

45.000.000

Bà: Vũ Thị Phương;

Địa chỉ: Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Quyết định số 33/QĐ-CCDTMĐ ngày 07/10/2020 của Chi cục DTNN Mỹ Đức

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/11/2020

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức để đàm phán ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: