Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo mời vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2020 - 2021

(07/10/2020)

THÔNG BÁO MỜI VẬN CHUYỂN

1.  Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

  2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG đi hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2020 -2021.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2020.                                  

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

5. Thời gian phát hành Thư mời chào cước vận chuyển và nhận Thư chào giá cước vận chuyển: Từ ngày 06/10/2020 đến trước 09h ngày 08/10/2020

6. Địa chỉ nhận Thư mời chào giá và nộp Thư chào giá cước vận chuyển: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc - Số 67 đường Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh .

Điện thoại: 0222.3826.755 - Fax: 0222.3821.687.

7. Giá bán 01 bộ Thư mời chào giá: Miễn phí.

8. Bảo đảm dự thầu: Không.Các tin đã đưa ngày: