Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 540 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm 2020-2021

(08/10/2020)

THÔNG BÁO

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3878 240

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 540 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm 2020-2021

 

Chỉ định thầu rút gọn

37.800.000

(Ba mươi bẩy triệu tám trăm  nghìn đồng)

37.800.000

(Ba mươi bẩy triệu tám trăm  nghìn đồng)

Nguyễn Xuân Diễn

Quyết định số 45/QĐ-CCDTTH ngày  8/10/2020 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Tân Hiệp

Trọn gói

Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 16/10/2020

 Các tin đã đưa ngày: