Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(06/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn tổ chức đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 229/QĐ-CDTĐNB ngày 05/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 45.001.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồm thuế VAT)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn tổ chức đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

45.001.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 10 năm 2020

Theo đơn giá điều chỉnh

55 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đến hết ngày 30/11/2020


 


Các tin đã đưa ngày: