Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(06/10/2020)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế VAT

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Lựa chọn tổ chức đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

 

 45.001.000

 45.001.000

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Theo đơn giá điều chỉnh

55 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đến hết ngày 30/11/2020

Quyết định số 230/QĐ-CDTĐNB ngày 06/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: