Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 800 tấn thóc xuất bán năm 2020

(06/10/2020)

 

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

2/ Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3/ Điện thoại: 02183.841.863.

4/ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 155/QĐ-CCDTHB ngày 06/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Mông Hóa (Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

II/ Nội dung thông báo

Tên gói thầu

Phương thức và Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nguồn vốn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê nhân công bốc xếp 800 tấn thóc xuất bán năm 2020

+ Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

+ Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn trong nước

73.600.000

Ngân sách Nhà nước

Trong tháng 10/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/11/2020

Thời gian nhận báo giá: Trong giờ hành chính từ 15h ngày 06/10/2020 đến 17h30p ngày 12/10/2020.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo rộng rãi đến các nhà thầu theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu./.Các tin đã đưa ngày: