Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo bán đấu giá 7.396,285 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(06/10/2020)

 

THÔNG BÁO:

BÁN ĐẤU GIÁ GẠO DTQG THUỘC KẾ HOẠCH ĐỔI HÀNG NĂM 2020

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo bán đấu giá 7.396,285  tấn gạo dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng - Số 07 đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Danh mục tài sản:

 

TT

Mã đơn vị tài sản

Chủng loại

Số lượng

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước 10% (Đồng)

(kg)

I

CHI CỤC DT NHÀ NƯỚC ĐIỆN BÀN

2.900.000

 

 

1

01GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

300.000

2.940.000.000

294.000.000

2

02GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

300.000

2.940.000.000

294.000.000

3

03GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

300.000

2.940.000.000

294.000.000

4

04GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

5

05GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

6

06GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

7

07GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

8

08GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

9

09GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

10

10GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

11

11GĐB

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

250.000

2.450.000.000

245.000.000

II

CHI CỤC DT NHÀ NƯỚC HÒA VANG

4.496.285

 

 

12

01GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

13

02GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

14

03GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

15

04GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

TT

Mã đơn vị tài sản

Chủng loại

Số lượng

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước 10% (Đồng)

16

05GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

17

06GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

18

07GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

290.000

2.842.000.000

284.200.000

19

08GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

20

09GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

21

10GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

22

11GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

23

12GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

24

13GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

285.000

2.793.000.000

279.300.000

25

14GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

26

15GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

280.000

2.744.000.000

274.400.000

27

16GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019

221.285

2.168.593.000

216.859.300

 

 

CỘNG

7.396.285

72.483.593.000

7.248.359.300

4. Nơi có tài sản đấu giá:

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang. Địa chỉ: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn. Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h00 ngày 16/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đến trước 09h00 ngày 13/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3889627 - 3887678 - 3895593./.Các tin đã đưa ngày: