Chi cục DTNN Sơn La thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác phục vụ xuất 696.211 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I đợt 1 tỉnh Điện Biên năm học 2020-2021

(15/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km9, Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

- Điện thoại: 02123.873.282

- Fax: 02123.873.282                               Email:tranvietanh@gdsr.gov.vn 

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch bốc vác phục vụ xuất gạo  696.211 kg gạo xuất kho Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I đợt 1 tỉnh Điện Biên năm học 2020-2021.

 B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ xuất 696.211 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I đợt 1 tỉnh Điện Biên năm học      2020-2021

73.102.155

đồng

 

NSNN cấp năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Từ ngày 14/9/2020-17/9/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc          ( Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: