Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo hủy thầu đối với gói thầu thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chi tiêu kế hoạch năm 2020

(15/09/2020)

 

Tên bên mời thầu:  Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

1. Tên dự toán: Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

2. Tên gói thầu: Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

3. Số thông báo mời thầu: 20200900169-00

4. Giá gói thầu: 229.500.000 đồng

5. Giá trúng thầu: Không

6. Nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu.Các tin đã đưa ngày: