Chi cục DTNN Tuyên Quang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác 5.258,645 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021

(15/09/2020)

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc vác 5.258,645 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021. Tại Chi cục DTNN Tuyên Quang

2. Giá gói thầu: 70.000 đồng/tấn x 5.258,645 tấn = 368.105.150 đồng

Làm tròn số: 368.105.000 (Ba trăm sáu mươi tám triệu, một trăm linh năm nghìn đồng chẵn).

(Giá đã bao gồm thuế, bốc gạo từ trong kho qua cân lên xe ô tô, quy xếp gọn gàng, chắc chắn, an toàn trong quá trình vận chuyển và giao nhận).

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động DTQG 2020.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn                     

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Trên trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài Chính, Báo Tuyên Quang ngày 15/9/2020

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày phát hành HSYC): ngày 15/9/2020.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 18/9/2020.

- Thời điểm mở, đánh giá HSĐX: 10 giờ 00 phút ngày 18/9/2020.

- Phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu: Sau khi có kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020.Các tin đã đưa ngày: