Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp thóc xuất tại kho Long An năm 2020

(15/09/2020)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                    - Fax: 028.35512591

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu (ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt kế hoạch

1

Bốc xếp thóc xuất tại kho Long An năm 2020

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng.

188.000.000

188.000.000

Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Yểm

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

155/QĐ-CDTHCM ngày 14/09/2020


 


Các tin đã đưa ngày: