Chi cục DTNN Tuyên Quang thông báo mời thầu bốc vác 5.258,645 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021

(15/09/2020)

 

Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

(Địa chi: Tổ 17, phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang);

 Điện Thoại: 02073.820.116 

 Mã số thuế: 5000780408-003

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc vác 5.258,645 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021. Tại Chi cục DTNN Tuyên Quang.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 368.105.000 đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám triệu, một trăm linh năm nghìn đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020.

2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2020

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian Phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 15/9/2020 đến trước 9h00 ngày 18/9/2020.

6. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Chi cục Dự trữ Nhà Tuyên Quang (Địa chi: Tổ 17, phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

7. Thời gian đóng thầu: 9h00 phút ngày 18/9/2020.

8. Thời gian mở, đánh giá bản đề xuất báo giá: 10h00 ngày 18/9/2020.Các tin đã đưa ngày: