Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng Cung cấp giá kê phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2020

(15/09/2020)

1. Tên gói thầu: Cung cấp giá kê phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2020.

X-  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 108.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giá kê phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2020.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán: Mua sắm giá kê phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 15 giờ 30 phút, ngày 15/9/2020 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 18/9/2020 (đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Thời gian đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 18/9/2020.

- Thời gian mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 18/9/2020.

7. Địa điểm mở thầu: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: