Chi cục DTNN Sơn La thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 696.211 kg gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I đợt 1 tỉnh Điện Biên năm học 2020 -2021

(16/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km 9, Phường chiềng Sinh, TP Sơn la

- Điện thoại: 02123.873.282

- Fax: 02123.873.282

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 696.211 kg gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I đợt 1 tỉnh Điện Biên năm học 2020 -2021

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp 696.211 kg gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I đợt 1 năm học 2020-2021

Tham gia thực hiện của cộng đồng

73.102.155 đồng

Đào Hải Long

73.102.155 đồng

Quyết định số 130/QĐ-CCDTSL ngày 17/9/2020 của Chi cục DTN Sơn La

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: