Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phao tròn cứu sinh,nhập kho năm 2020

(16/09/2020)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3822620;  Fax: 0255 3822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp phao tròn cứu sinh,nhập kho năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số  25 /QĐ-CCDTQNG ngày 15/9/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công bốc xếp phao tròn cứu sinh,nhập kho năm 2020.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

T/ gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Cung cấp nhân công bốc xếp phao tròn cứu sinh,nhập kho năm 2020.

 

10.500.000

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 15/9/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết  31/12/2020

 Các tin đã đưa ngày: